ZABIEGI REHABILITACYJNE 50% TANIEJ


Nasz gabinet wygrał konkurs na realizatora Programu zdrowotnego „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Waśniów na 2015 rok”. Program rozpoczął się dnia 19 października 2015 i trwa do końca grudnia 2015. Ze względu na ograniczoną kwotę i czas realizacji programu, zachęcamy pacjentów do możliwości skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.

Wykaz zabiegów rehabilitacyjnych:
1. Elektroterapia
2. Sollux
3. Magnetronik
4. Laser
5. Ultradźwięki
6. Masaż klasyczny

Warunek przystąpienia do programu:
1. SKIEROWANIE NA ZABIEGII REHABILITACYJNE ( SKIEROWANIE WYSTAWIA LEKARZ RODZINNY, LEKARZ SPECJALISTA REHABILITACJI OGÓLNEJ, MEDYCZNEJ, NEUROLOG, ORTOPEDA, CHIRURG)
2. MIEJSCE ZAMIESZKANIA – GMINA WAŚNIÓW
3. ZA RESZTĘ FORMALNOŚCI ZAKWALIFIKOWANIA PACJENTA DO PROGRAMU ODPOWIADA GABINET REHABILITACJI.

W imieniu Gabinetu i pacjentów Gminy Waśniów, dziękuję wójtowi Krzysztofowi Gajewskiemu i radnym Gminy Waśniów, za przyjecie programu „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Waśniów na 2015 rok” do realizacji.