KINEZYTERAPIA

Trening funkcjonalny stanowi niezbędną składową rehabilitacji. Dzięki wyposażeniu naszej sali w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny oferujemy naszym Pacjentom możliwość szczegółowej diagnostyki oraz treningu koordynacji nerwowo-mięśniowej, dystrybucji obciążenia i równowagi. Na wyposażeniu placówki posiadamy Platformę rehabilitacyjną, która jest pomocna w przypadku różnorodnych dysfunkcji układu ruchu o podłożu ortopedycznym, neurologicznym, sportowym i urazowym oraz w rehabilitacji neurologicznej dzieci i młodzieży. Biofeedback w postaci gier wideo podczas testów i ćwiczeń umożliwia wypracowanie prawidłowego dociążania stóp, przenoszenia ciężaru ciała, stabilizacji miednicy, a także uaktywnianie słabszej połowy ciała – zawsze z możliwością dopasowywania ćwiczeń do aktualnych potrzeb ćwiczącego. Ta atrakcyjna i efektywna forma treningu jest więc doskonałym uzupełnieniem tradycyjnej terapii indywidualnej.
Trening funkcjonalny z powodzeniem stosuje się w przypadku:
Stanów po urazach i operacjach kończyn dolnych,
Wad postawy,
U osób po udarach, wylewach,
Jako przygotowanie i uzupełnienie treningu sportowego i in.

Trening propriocepcji i stabilizacyjny to ćwiczenia indywidualne, podczas których często stosujemy najwyższej jakości urządzenia rehabilitacyjne, takie jak platforma rehabilitacyjna, rotory, taśmy, piłki, dyski stabilizacyjne, trenery równowagi i inne. Włączenie odpowiednich ćwiczeń mięśni głębokich (core stability) sprzyja nie tylko zrównoważeniu napięcia mięśniowego, ale także rozluźnianiu mięśni i przywracaniu ich funkcji i stabilności. Pozwala także pracować nad równowagą i koordynacją oraz poprawą czucia głębokiego, co zapobiega dalszym urazom. Zastosowanie jest bardzo szerokie i dotyczy właściwie każdego problemu rehabilitacyjnego.
Niektóre wskazania:
Bóle stawów kręgosłupa i kończyn,
Schorzenia kończyn górnych i dolnych,
Wady postawy (np. skoliozy),
Stany pourazowe (np. nawykowe skręcenia, zwichnięcia, zerwania więzadeł, naderwania mięśni),
Stany przeciążeniowe i in.

Kinezyterapia – ćwiczenia ruchowe
Ćwiczenia bierne
Ćwiczenia czynno-bierne
Ćwiczenia samowspomagane
Ćwiczenia czynne w odciążeniu (ćwiczenia w UGUL-u)
Ćwiczenia czynne wolne
Ćwiczenia czynne oporowe
Ćwiczenia czynne dobrane indywidualnie

Ćwiczenia izometryczne
Ćwiczenia indywidualne z terapeutą
Ćwiczenia koordynacyjne
Ćwiczenia redresyjne, wyciągi
Ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia relaksacyjne
Ćwiczenia samoobsługi
Ćwiczenia wyrównawcze
Ćwiczenia korekcyjne
Pionizacja i nauka chodzenia
Ćwiczenia ogólnousprawniające
Ćwiczenia na przyrządach
Ćwiczenia na rowerze treningowym
Instruktaż ćwiczeń

Koncepcja PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) to metoda indywidualnej pracy z Pacjentem z wykorzystaniem – w zależności od potrzeb – technik uczących ruchu i koordynacji, stabilizujących, rozluźniających, mobilizujących, czy też przeciwbólowych. Terapeuta stymuluje podczas terapii silne i zdrowe regiony ciała Pacjenta, uwzględniając zawsze jego największe funkcjonalne deficyty. Co bardzo ważne w tej metodzie – praca z Pacjentem jest zawsze indywidualna i bezbolesna.

Wskazania obejmują:
Stany po udarach, wylewach,
Niedowłady i porażenia kończyn,
Pourazowe niestabilności stawowe, uszkodzenia więzadeł,
Przykurcze mięśniowe,
Stwardnienie rozsiane (SM),
Mózgowe porażenie dziecięce (MPD),
Skoliozy i in.

Kompleksowa terapia wad postawy oraz skolioz to połączenie różnych metod fizjoterapeutycznych, których nadrzędnym celem jest zmniejszenie istniejącej wady postawy i jej skutków oraz profilaktyka jej rozwoju. Niezależnie od stosowanych technik korekta postawy ciała koncentruje się na pracy nad prawidłową funkcją mięśni przykręgosłupowych oraz poprawieniu mechaniki oddychania. Terapeuta edukuje również Pacjenta w zakresie prawidłowych nawyków ruchowych jak i zasad autokorekcji.
Wskazania:
Skoliozy,
Plecy okrągłe, wklęsłe, wypukłe,
Płaskostopie poprzeczne i podłużne,
Wady stóp,
Hiperlordoza, zmniejszona lordoza lędźwiowa lub szyjna,
Wady klatki piersiowej i in.

Terapia manualna jest szczególnie polecana dla osób z bólami kręgosłupa lub stawów oraz mierzącymi się z przewlekłym stresem. Jej podstawową zaletą jest bezpieczne działanie terapeutyczne, które w sposób szybki eliminuje zaburzenia stawowe i znacznie poprawia funkcjonowanie narządu ruchu. Na podstawie specyficznych technik palpacyjnych najpierw diagnozuje się bowiem problem, aby następnie przejść do terapii składającej się w zależności od potrzeb z manipulacji, mobilizacji, kompresji czy trakcji wykonywanych w okolicy, która generuje dolegliwości bólowe.
Terapia manualna skutecznie leczy między innymi:
Bóle stawów kręgosłupa i kończyn,
Bóle karku i krzyża,
Rwę kulszową, rwę barkową,
Zablokowane stawy,
Urazy sportowe,
Schorzenia kończyn górnych i dolnych,
Wady postawy (np. skoliozy),
Dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych,
Zaburzenia snu,
Odkręgosłupowe bóle głowy i in.